Kleo von der Weyermühle

en karriäråterblick
-

Dobermanntiken var mycket framgångsrik med sin förare

Hannele Müller!
Av: Hans-Joachim Müller

   
Helt klart har den bruna dobermanntiken Kleo von der Weyermühle varit ett begrepp inom hundsporten och inom aveln bland dobermannvänner över hela världen men även bland hundsportare med andra raser. Tyvärr somnade den för alltid i februari 2003, direkt innan den här artikeln blev färdig, i sin hundförare Hannele Müllers armar. Till slutet var hon, bortsett från några mindre "ålderskrämpor" kärnfrisk och njöt av sin pensionärstillvaro i Finland.

Kleo, som föddes i juli 1990 i Tyskland, kom till Finland i februari 1991 i en ålder av 7 månader. Hon hade lämnats tillbaka till uppfödaren som för temperamentsfull problemhund. Hannele, som var lärare för tyska på en skola i Tampere/Finland, och som sedan 1971 hade sysslat med hundutbildning som fritidssysselsättning, köpte Kleo som lämplig träningspartner för sin dobermannhane Oskar framför släden. Då kunde Kleo även leva ut en del av sitt temperament.

Under den snöfria tiden koncentrerades arbetet på Kleos lydnads- och skyddsut-bildning, som hon verkade lika lämpad för som för nosarbetet. På grund av den finska vintern (is och snö mellan november och april) och Kleos temperament påbörjades utbildningen inte innan 14 månader och genomfördes som intensivutbildningar. Flera spår om dagen las och man utnyttjade hennes utpräglade foderdrift.

I maj 1992 klarade Kleo sin IPO I med "SG" och ville två veckor senare delta i den för första gången i Finland genomförda avelsduglighetstestet med tysk domare. Den finska dobermannföreningen försökte att stoppa detta. Man ville bara visa upp de snyggaste hundarna och då passade Kleo inte in. Efter kontakt med tyska DV fick Hannele veta att inte den finska DV men den tjänstgörande ZTP-domaren kunde avgöra exteriören. Alltså fick tiken delta och klarade uppgiften med beröm. Bedömaren övertygades särskilt av hennes arbetsvilja och hennes väsen som beskrevs som självsäkert och modigt. Formen bedömdes som SG. Redan i juli, under en Tysklandsresa, klarade Kleo hos DV Kürten Schh II med ett högt SG.


I september samma år intresserade sig den finska televisionen för Hanneles hobby och presenterade Kleos spår- och skyddsarbete för allmänheten. 1993 påbörjades Kleos internationella karriär. Genom flera uttagningstävlingar kvalificerade hon sig för deltagande i VM (WDC i Holland) och för det finska mästerskapet.

I Holland hamnade hon, för första gången som treåring, på åttonde platsen (bland 54 deltagare) och visade med 99 poäng det bästa spåret. Två veckor senare blev Kleo finsk vicemästare av alla raser. Under det evenemanget krockade hon dock hårt under den andra delen av skyddsarbetet och skadade sig allvarligt. En skada på halskotorna krävde ett fem månader långt uppehåll. I mars 1994 födde hon åtta friska valpar, som var mycket framgångsrika i hundsport- och tjänstehundsområdet.
Under sommaren utvandrade Hannele och Kleo till Tyskland. Men det betydde inte semester utan fortsatt hårt arbete för båda.
   
Kleo kvalificerade sig till DV-mästerskapen i oktober som reservhund. Eftersom en hund föll bort kunde hon delta och hamnade på plats sex med betyget V. I april 1995 vann Kleo DV-kretsmäster-skapet och kvalade på så sätt till delstats-mästerskapet och redan i slutet av maj födde hon sin andra kull med åtta valpar.

1996 var sportsligt sett det mest fram-gångsrika året för Kleo. Tillsammans med det finska laget blev hon på det 1:a IDC-mästerskapet i Belgien inte bara lagsegrare men även med 291 poäng (98-98-95) individuell världsmästare. Då petade hon Olaf van Hof Ter Eeckhout, fjärde placerad på FCI-världsmästerskapen 1994 och Larry von der Mooreiche, tysk mästare 1995 och 1996 till platserna två och tre. Under FCI-världsmästerskapet och tyska mästerskapet under samma år var hon inte lika framgångsrik men kunde även där visa upp sina speciella egenskaper.

Kleo lyckades visserligen inte med att försvara världsmästaretiteln 1997 men hon hamnade på plats tre och besegrades med bara små marginaler av Larry och Olaf. Kort efter VM/t avslutades hennes skydds-dienstkarriär av en skada på hälsenan. I juli födde hon ännu en kull som dock tyvärr bara innehöll en hanvalp.

Därefter koncentrerade hon sig både sportligt och vid sidan om även yrkes-mässigt, helt på nosarbetet. 1997 blev hon FH-delstatsmästare i Westfalen och bese-grades 1998 på samma evenemang av sin son Bronco von der Doberwache (också förd av Hannele).Yrkesmässigt arbetade hon tillsammans med Hannele mellan 1994 och 1999 som luktspår-jämförelse-hund för polisen i Nordrhein-Westfalen i Stukenbrook och har genom sitt utmärkta nosarbetsanlag starkt bidragit till att brott klarades upp.

Hennes enorma koncentrationsförmåga, hennes stora inre ro och balans och extrema nervstyrka hjälpte Kleo under det känsliga arbetet. Under dagliga övningar och i skarpa lägen tillordnade hon rätt i nästan alla fall. Hon var på hela världen den enda ID-hunden av sin ras. 1996 visade samma finska TV-team som 1992 Kleos yrkesar-bete för allmänheten i sitt hemland.

Under januari 199 gick Kleo sedan tillbaka till sin familj i Finland. Hon kunde se tillbaka på stora sportsliga framgångar och även vara stolt över 17 valpar. Amatzon "Pedro" Bastian och Bingo von der Doberwache som arbetar som polisskydds-, knark- och sprängämnessökhundar är i Finland lika kända som Kleos döttrar Brista, Branca och Biene von der Dober-wache är kända i avels- och prestations-sammanhang i Tyskland och i Sverige.

A-kullen och den stolta modern

FCI-uttagningstävling 1993 i Finland.

Segrarinnor på IDC-världsmästerskapet
1996 i Belgien

Bronco von der Doberwache, som Hannele behöll och utbildade själv, deltog redan 1998 och 1999 på IDC-världsmäster-skapenoch i år, 2003 har han kvalificerat sig för FCI-FH-mästerskapet. Han har i hela världen redan mer än 150 avkommor.På den här vägen vill Hannele än en gång tacka alla vänner och kollegor som har bidragit till teamets framgångar.
 
Dobermann – pudeln bland brukshundar?

Den står gracil och elegant i ringen, kroppen fulländad som en kroppsbyggare, står perfekt utan någon kontakt med föraren. Blicken är riktad på en prasslande påse vid ringens kant. Nu travet: Likt en fullblodshäst trippar den bredvid sin förare, applåder hörs, hunden hoppar nästan direkt upp till förarens nästipp, osäkerhet i blicken. Än en gång påsen, som rörs lite häftigare, hunden skräms och startar ett flyktförsök som dock förhindras.F. L. Dobermann och Otto Göller vänder sig i sina gravar. Vad har det blivit av den hunden som de avlade enbart för detta ändamål: att ta fram den perfekta skydds- och brukshunden?

Vad har det blivit av en ras som tills för några få årtionden sedan visade enastående mod, hårdhet och nervfasthet i alla situationer?En hund, som på grund av sin skönhet, körs från utställning till utställning för att där på en sidenkudde invänta sitt stora uppträde. I USA även med alla regnbågens färger ända till ett krämigt vitt (inte erkänt av AKC) väntar den tills den förs in i ringen i ett tunt band, med halsen välvd som en svan?Med det finns även ljusglimtar! Hunden är inte lika elegant, kanske lite mindre, pälsen är lite längre och tätare, nacken är kraftig, korsryggen lutar lite. En ful dobermann? – nej – en prestationshund. Kanske inte lika lätt att föra, kanske något för kännare, men några uppfödare kommer lyckligtvis idag ihåg de gamla tyska prestationsblodlinjerna och därmed även egenskaparna som en gång gjorde dobermannen till en första klassens skydds- och brukshund. Vi kan alltså blicka in i framtiden full av hopp. Gabriele Ullrichnostipp, osäkerhet i blicken. teamets framgångar.ligger
   
Lukt-jämförelse-hunden

Jämför lukten på till exempel ett vapen med lukten på sex metallrör. Ett av rören hölls tidigare av den misstänkte. Luktspår-jämförelse-hunden indikerar om lukten på vapnet och (den misstänktes) metallrör stämmer överens. I praktiken skall denna överensstämmelse indikeras av tre olika hundar.

Ur: Der Gebrauchshund, Nr.: 2/2003, sida 22
Översättning: Guide Germanica, www.germanica.com


Kleo under arbete som
luktspår-jämförelse-hun
d