Vilka beteenden är hunden i när han arbetar i C-arbetet ? (skyddsarbete) Jag har fått stor hjälp och inblick från Dr Helmut Raiser och vill dela med mig av de erfarenheter jag skaffat mig.

Bedömningen av skyddsarbetet är av största betydelse för avelsurvalet av brukshundar. Som följd därav har den hög prioritet. Speciellt i gäller det att skilja naturliga och användbara arbetsanlag från inlärda. De viktigaste kriterierna för bedömningen av skyddsarbetet är :

-          belastbarhet - att kunna arbeta med rätt beteende under press

-          självsäkerhet - att visa trygghet, stabilitet i de olika momenten

-          nervfasthet - att kunna styra sina drift anlag, att kunna driftväxla mellan de tre faserna,      lydnad-försvar-byte

-          välbalanserade driftanlag - att hundens anlag är i proportion till motivation, retningen

-          naturliga aggressionsbeteende - att kunna visa försvar

-          förighet - att kunna underkasta sig hundföraren

 
 

Kan hunden vara stabil i dessa tre faser och växla där i mellan så har vi ett V (utmärkt) i  C- arbetet

Varför tar det lång tid innan hunden startar upp bevakningen, efter att han har ronderat ?

Varför skäller han på bevakningen med dubbel skall ?

Varför tuggar han i ärmen ?

Varför låter han i ärmen ?

Varför tuggar han sig ut ur släppandet ?

Varför skäller han inte efter släppandet efter flykten, men skäller efter släppandet efter överfallet ?

Varför är hunden tyst efter släppandet ?

Det finns många frågor att ställa men det gemensamma svaret är hunden har inte driftväxlat korrekt.

Kan alla hundar driftväxla ?

Ni bör veta att det är stora skillnader mellan utställningspopulationens hundar och brukspopulationens hundar.

 Hunden måste kunna driftväxla.

 Det jag kommer kalla byte är jakt och social kamplust. Aggressivitet här är försvarslust.

 

 

Tittar vi på skyddsarbetet i IPO III, så ser driftväxlingarna ut så här.  

Vi börjar med Ronderingen som  är en ren lydnadsövning. Lydnad för mig innebär att hunden visar undvikande. Vi lär, vi skapar motivation, vi ställer krav, vi får stabilitet. Hunden ronderar och visar lydnad. Hunden möter figguranter som ibland kan stå som mähän men hunden skall ändå växla från lydnad till försvar, skalla ihållande utan uppehåll. Det skall inte ta tid för hunden att växla från lydnad till försvar. Det skall heller inte finnas några konflikter som gör att hunden dubbelskallar eller raggar. Det skall heller inte vara ett byteskall som endast uppmanar figguranten till att presentera ärmen. Hunden skall växla direkt från lydnad till försvar.

Konflikterna i hunden (försvar eller lydnad) skall vara markanta under en period i utbildningen för att senare stabiliseras. HF kommer in till sin hund som inte skall störas markant av konflikten som uppstår mellan försvar och lydnad, utan fortsätta bevaka fram till att HF kommenderar ner den till utgångsställning och tar ett steg bakåt Hunden skall då växla från försvar till lydnad.

HF kommenderar figuranten att gå ut från skjulet och ställa sig för en flykt, hunden skall följa HF inför ett sättande och direkt efter sättandet växla till byte. Figuranten springer, hunden biter tag med ett fullt fast bett, dessutom skall hunden försöka förhindra figguranten från att fly, vilket innebär att flyktförsöket måste vara långt. Figuranten stannar och HF kommenderar hunden att släppa, hunden skall släppa direkt med hela munnen och direkt utan uppehåll växla från byte till att visa försvar.

När överfallet kommer skall hunden växla till byte och kunna klara trägningen och belastningarna. Hunden trängs högt som skall göra det möjligt för domaren att se bettet. Här skall domaren kunna få en möjlighet att se vad som händer mellan belastningarna. T.ex trängning – belastning- fortsatt trängning belastning - fortsatt trägning och figuranten stannar, HF kommenderar hunden att släppa som direkt skall släppa med hela munnen och direkt utan uppehåll växla till försvar. HF kommer in till sin hund som inte skall störas markant av konflikten som uppstår mellan försvar och lydnad, utan fortsätta bevaka fram till att HF kommenderar ner den till utgångsställning. Hunden skall då växla från försvar till lydnad. HF skall här stå bredvid sin hund i grundställning. Att inte stå korrekt bredvid sin hund innebär ingen press på hunden i lydnad och heller ingen press i försvar.

HF beordrar figuranten att påbörja ryggtransport. Hunden skall här gå med sin HF med ett lätt tryck på HF ben och helt uppmärksamt följa figuranten rörelsemönster. När överfallet sker skall hunden direkt utan tvekan växla från lydnad till byte, satsa hårt in i ärmen med ett fullt fast grepp och hålla fast greppet under hela trängningen. Figuranten blir still och HF kommenderar hunden att släppa, Hunden skall släppa direkt med hela munnen, och direkt växla o visa försvar, inte störas markant av konflikten som uppstår när HF närmar sig. HF kommenderar ner hunden i grundställning som då växlar från försvar till lydnad. Härefter sker en sidotransport mot domaren, där hunden uppmärksamt skall följa figuranten.

HF går till punkten för modprov. Här skall hunden sitta uppmärksamt, lugnt och följa figgurantens rörelser mot ekipaget. På domaranvisning sänder vi iväg hunden som skall vara helt klar i byte, satsa hårt och bita fullt och fast under hela trängningsförloppet. Figuranten blir still och HF kommenderar hunden att släppa. Hunden skall släppa direkt med hela munnen och direkt växla och visa försvar. Figuranten gör ett överfall på hunden som direkt skall växla och avvärja i byte med ett fullt fast bett under hela trängningsförloppet. Figuranten blir still och HF kommenderar hunden att släppa och hunden skall släppa direkt med hela munnen och direkt växla och visa försvar. Hunden skall inte störas av konflikten som uppstår när HF närmar sig.

HF kommenderar hunden till utgångsställning och hunden skall återigen växla från försvar till lydnad när HF  avvisiterar figuranten. Sedan en sido transport mot domaren. Även om en del situationer i momenten skiljer sig mellan IPO och BHP, så är driftväxlingarna desamma. Även i vårt Svenska skydd skulle man vilja se hundar som kan driftväxla korrekt.

 
 

Detta innebär att det är viktigt redan från start att lära hunden driftväxla. Figuranten måste kunna påverka hundens olika beteenden i hans sätt att figurera.

Våra tävlingsfiguranter har en mycket stor betydelse för hur våra hundar kommer att uppfatta de olika momenten. En tävlingsfigurant som agerar som ett lealöst mähä hoppas vi slippa på våra prov.

Under kravet att hunden skall rondera, innebär att hunden visar tydligare undvikande mot HF, och fram till att hunden accepterar kravfas har hunden svårare att växla till försvar - byte. Hur vi korrigerar hunden för att han skall rondera har stor betydelse för hur snabbt eller långsamt hunden växlar till den aktiva fas - försvar mot figuranten i bevakningen.

Hur vi korrigerar våra hundar från att avbryta försvar och acceptera undvikande - lydnad har en stor betydelse för hur hunden kommer bevaka före utkallningen i skjulet.

Vilket korrigeringssätt skapar oro och aktivitet och vilket sätt skapar ro och association ?

 
 

Konflikter mellan olika beteenden skapar ofta aktivitet och bör utnyttjas positivt. 

HF som efter att valpen fått vinst av bytet håller en hand under hakan och andra handen vid utsidan ljumsken, där valpen pressan mot HF ben, där valpen måste acceptera ro fas. Detta är en del som senare kommer ha betydelse vad den vuxna hunden kommer söka göra i alla grundställningar. Dvs. kontakt med HF men ändå full uppmärksamhet på figuranten.

Hunden måste lära sig vara aktiv mot en passiv figurant.

Att inte ha press på en hund innebär för mig en svårighet att bedöma hundens kvalitéer.

Hoppas detta har varit läsvärt och att ni vid nästa träningstillfälle tänker på hur vad och varför ni gör som ni gör

 Robert Jönsson