MILJÖTRÄNING BEHÖVS

Miljöträningen påverkar ingen specifik egenskap i någon större utsträckning men ger hunden en positiv livserfarenhet. Hundar som fått rikligt med miljöträning av sina hundförare/hundägare visar sig oftast mer balanserade och behärskade i det allmänna uppträdandet.

Att träna hundarna i olika typer av miljöer är spännande och stimulerande. Den vanliga miljö träningen startar upp i hundens när miljö dvs. där hunden bor eller vistas.  Att låta hunden ta in intryck av de nya retningarna som han upptäcker på sin rast runda är en bra början. Du registrerar att hunden reagerar på en mängd olika saker som du själv inte registrerar. Alla dessa ”saker” skall du låta hunden undersöka av egen maskin, när det för hunden finns anledning. Gör inte ”sakerna” mer intressanta så att du påverkar hunden till att undersöka.Du skall givetvis hjälpa hunden fram till det du anser där finns anledning till avreaktion. Den livliga hunden registrerar, tar in intryck snabbare och kan reagera kraftigare än den mindre livliga hunden. Detta är inte på något vis negativt utan bara en högre intensitet i reaktioner på en livligare hund.  Nya retningar i en känd miljö ger ofta kraftiga utslag i reaktioner. När du anser det lämpligt  att låta hunden få erfarenheter av mer påverkade miljöer skall du känna till ett par viktiga punkter.
   
  • Om hunden inte vill gå där du vill skall du inte locka med dig honom, utan ta ett  ordentligt tag i kopplet och dra med dig honom.

  • Reagerar hunden negativt försök inte påverka hunden med en mängd retningar som du hoppas hunden skall kunna förvänta sig vid nästa gång. Låt hunden arbeta lugnt och ge han möjlighet att ta in intrycken med en normal intensitet.

  • Skall hunden ha förväntan på något ge han då retningar som påverkar honom till att koncentrera sig.

     

Vissa hundar är onekligen bättre på att anpassa sig än andra i påverkade miljöer. Om detta är en bättre eller sämre hund är helt beroende på vad du skall använda hunden till. Kan man göra kopplingar mellan vissa egenskaper i hunden som gör att den är bättre eller sämre på att anpassa sig i hårt påverkade miljöer vet jag inte med säkerhet. Men det jag har iakttagit är att hundar med lägre temperament snabbare anpassar sig i den påverkade miljön!

Jag har sett hundar som är riktigt dåliga nervmässigt för ex som hanterar och arbetar mycket bra i en hårt påverkad miljö. Jag har även sett motsatsen. Det intressanta är de hundar som besitter en mängd fina egenskaper och beteende som inte är kontaktbara två meter upp i luften. Vart tog hundens fina kampbeteenden vägen, och hur beskriver vi och bedömer detta, finns här någon arvbarhet?

Hoppas detta kan vara lite läsvärt

r.j