ZTP TEST

Från början var ZTP enbart en bedömning av Dobermannens exteriör och försvarslust men utan bitarbete. År 1975 ansågs det viktigare att testa hundens karaktär
Mr. Ottmar Vogel (Kennel v.Vilden Markgraf) utarbetate ett nytt ZTP.
Det nya testet var mer fokuserat på hundens agerande ihop med människor, man lade stor vikt vid hantering och tillgänglighet.

Ett test där man tittade på hundens bruksbarhet i form av bitarbete hade tillkommit, kamplust , försvarslust, självsäkerhet och nervkonstitution bedömdes.

Detta test används än idag, i Tyska Dobermannklubben är det ett krav att avelsdjuren är testade och godkända för at få registrera valpar.

REGLER FÖR DELTAGANDE

  • Testet är ämnat för hundar som har erfarenhet av skyddsarbete.
  • Hunden skall vara minst 14 månader.
  • Hunden skall gå att identifiera (tatuering eller chipsmärkt)
  • Hd status motsvarighet till Tyska Hd-1 eller 2 ( UA .A eller B )
  • Hunden skall ha erlagt godkänt BH prov.

SYFTET MED TESTEN

  • Att identifierar de Dobermann som stämmer överens med rasstandarden  och premiera de bäst lämpade till avel.

GENOMFÖRANDE.

Deltagarnas samlas för genomgång. Domaren beskriver de olika momenten och förklarar hur hundföraren skall framföra sin hund.

   
START.

Hunden förs in på banan, domaren kontrollerar Id-nr. tandstatus (alla tänder måste finnas). Bettet måste vara korrekt och för hanar skall både testiklar finnas. Sedan görs extriörbedömning.För att bli godkänd måste hanar graderas V = utmärkt eller Sg = mycket god. För tikar gäller V, Sg, Eller G = god.
   
KARAKTÄR.

Därefter följer olika tester med människor inblandade. Föraren går med hunden kopplad vid sidan och möter en grupp människor ca.10st. var av en i gruppen går och skramlar med en burk en annan fäller upp ett paraply. Ekipaget möter och går igenom gruppen ett antal gånger. Föraren och hunden går sedan slalom mellan människorna i gruppen,  slutligen stannar föraren och sätter hunden. Gruppen splittras och bildar en ring som kommer mot hunden från alla håll och tränger sig alldeles tätt inpå, detta upprepas ytterligare en gång.

Därefter går föraren tillsammans med hunden och skakar hand med en ensam man som fäller upp en paraply. I nästa moment har gruppen placerat sig på två bänkar mot varandra, däremellan bildas en gång där ekipaget skall passera ett antal gånger. Vid ett tillfälle reser sig gruppen upp klappar händer och välter ena bänken. I följande moment går ekipaget mot andra änden av banan, en joggare kommer upp bakifrån springer förbi, vänder om och springer tillbaka och passerar förare och hund. Därefter avlossas två skott (6 mm.). Slutligen binder föraren upp hunden i en lina längst bort på banan, lämnar hunden och går tillbaka utom synhåll för hunden. Efter ca.5-10 min. går domaren fram mot hunden, han går inte direkt fram utan runt och kommer upp bakom hunden. Ligger hunden ner drar han till lite i linan sedan för att sedan gå mot och runt hunden utan att bjuda kontakt till hunden eller besvara kontakt. Därefter stannar han upp och bjuder kontakt till hunden varefter han tappar en pärm intill hunden, pärmen tas genast upp av domaren. Domaren går därefter därifrån men efter ca.10 m. vänder han om går rakt mot hunden och tar kontakt ev. tappar han pärmen igen beroende på hundens agerande.
 
Momentet är slut föraren man sin hund. Är hunden godkänd så här långt kör man skyddsdelen direkt. Skyddsdelen består av två moment. Det första är ett överfall. Figuranten står gömd bakom tex. ett skul. Ekipaget får anvisning att gå förbi  skulet med den gömda figuranten. När förare och hund skall passera skulet rusar figuranten ut och försöker attackera hundföraren. Hunden skall utan tvekan angripa figuranten, sedan följer en kort trängning varefter figuranten blir passiv. Här uppmanar domaren att man inte skall kommendera loss hunden, detta för att kunna göra en korrektare bedömning av hundens medfödda driftanlag. På domarens täcken avhämtar föraren hunden.
   
Därefter ställer ekipaget upp på anvisad plats inför ett modprov. Figuranten kommer springande från andra änden av banan mot ekipaget. På domarens anvisning släpper föraren hunden som skall angripa figuranten. Sedan sker samma sak som i första momentet men här får föraren kommendera loss hunden. På domarens tecken avhämtas hunden. Testet är nu genomfört, nu återstår bara betyget. När alla hundar är klara håller domaren en öppen kritik för varje hund, först då vet man om hunden är godkänd eller inte. För godkänd karaktär och skyddsdel gäller betyget 1a = självsäker utmärkt temperament och utpräglad kamplust. Eller 1b = acceptabelt
   

temperament och tillräcklig  kamplust. Icke godkänd hund får betyget avvaktande = får göra om provet tidigast efter tre månader. Ett nytt misslyckande innebär icke tillåten för avel. Påtagligt rädda och nervösa hundar får betyget icke tillåten för avel och får inget nytt försök.


Mina synpunkter

Det mest motsägelsefulla med detta test är att i stort sätt alla hundar tränas inför det. Hunden måste givetvis tränas för att kunna bedömas i skyddsdelen. Men om man tränar och tillvänjer dom olika momenten ihop med människor, så visar sig inte hundarnas naturliga agerande mot främmande människor. Det är alltså inte bara dom hundarna som är lämpade för avel som blir godkända.

Däremot anser jag att det är ett mycket bra komplement till de svenska MH och det nya Mentaltestet. Eftersom det krävs att hunden har åtminstone lite av vissa viktiga bruksegenskaper för att man skall kunna träna den till dom momenten som ingår i skyddsdelen.  

Jimmy Dahlgren